viber  watsup  telegram  +38 050 23-36-318 +38 097 59-89-571 +38 093 62-66-055

Договір публічної оферти


1. Терміни та визначення

«Виконавець» — мається на увазі Фізична особа-підприємець ФОП СТЕЛЬМАХ МАЛЬВІНА АНДРІЇВНА, з яким ви вступаєте в договірні відносини.

«Сайт» — вебсайт Виконавця в мережі Інтернет, розташований за адресою flatsis.com, включаючи всі його піддомени, на якому здійснюється оформлення Бронювань Замовником.

«Апартаменти» — квартири представлені на сайті, з можливістю їх Бронювання замовником для подальшого проживання.

«Бронювання» — резервування квартири, що відбувається в результаті ряду дій, що здійснюються Замовником на сайті відповідно до Правил проживання і оплати або за допомогою менеджерів відділу продажів.

«Замовлення» — бронювання підтверджене Замовником шляхом внесення передоплати.

«Замовник» — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем, в тому числі бронювати послуги на сайтах.

«Акцепт» — повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього договору.

«Правила проживання та оплата» — звід правил та інструкцій розміщений на сайті за адресою https://flatsis.com/rules, відповідно до яких Замовником здійснюється Бронювання послуг на сайті, або за допомогою менеджерів відділу продажів, а також оплата Бронювання.


2. Загальні положення

2.1. Цей Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця для фізичних осіб укласти договір про надання послуг з бронювання і здачі квартир в подобову оренду. Наші Правила проживання та оплати та інші політики, які застосовуються до використання вами Сайту, включаються в цей договір за допомогою посилання на них.

2.2. Справжня оферта адресована фізичним особам.

2.3. Збір та використання персональних даних у зв'язку з використанням вами Сайту здійснюються відповідно до «Положення про конфіденційність і cookie» расположеном по Аресові https://flatsis.com/privacy-policy-ua, яке діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.


3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов'язується надати Клієнту можливість бронювання та проживання в обраних апартаментах, в певний період часу, відповідно до умов цього Договору, а Замовник зобов'язується оплатити вартість проживання в апартаментах.

3.2. Цей договір вважається укладеним з моменту вчинення Замовником його акцепту.

3.3. Цей договір є основним документом в офіційних взаєминах між Замовником та Виконавцем.

3.4. Послуги надаються в порядку, встановленому чинним законодавством України і на умовах, визначених Виконавцем.


4. Умови надання послуг

4.1. Для того щоб оформити бронювання і зробити передоплату, Замовник повинен заповнити всі необхідні поля форми бронювання, розміщеної на сайті або зробити Бронювання за допомогою менеджерів відділу продажів. При цьому Замовником повинні бути надані всі необхідні особисті та контактні дані.

4.2. Замовник несе відповідальність за правильність і достовірність всіх даних, наданих Виконавцю. Замовник підтверджує і гарантує, що досяг 18-річного віку, має повну правоздатність і дієздатність, фінансову спроможність і законне право вступати в права і нести обов'язки за цивільно-правовими та іншим видам угод, як від свого імені, так і в інтересах інших осіб .

4.3. Оформлення та онлайн-передплата Бронювання проводиться Замовником самостійно на сайті або за допомогою менеджерів відділу продажів.

4.4. З усіма умовами надання послуги Замовник знайомиться в процесі оформлення Бронювання.

4.5. Замовник проводить оплату Замовлення відповідно розділом 7 цього договору.


5. Права і обов'язки Замовника і Виконавця

5.1. Права Замовника

5.1.1. Проводити пошук, бронювання та оплату послуг Виконавця за допомогою сайту і іншими способами, зазначеними в Правила проживання та оплата. При цьому Замовник визнає, що в разі використання сайту він в повній мірі і беззаперечно приймає умови цього договору незалежно від того, яким способом було скоєно Бронювання і оплата Замовлення.

5.1.2. Відмовитися від Бронювання або змінити Замовлення на умовах, обумовлених в розділі 8 цього договору.

5.1.3. Замовник має право на отримання заброньованих послуг в строки і в обсязі, обумовлені в замовленні.


5.2. Права Виконавця

5.2.1. Вимагати від Замовника дотримання Правил проживання і оплати, опублікованій на сайті, і цього договору. Виконавець несе відповідальність за належне виконання договору тільки в разі дій і процедур, скоєних Замовником з повним дотриманням цих умов.

5.2.2. Вимагати від Замовника повної згоди з умовами цього договору. У разі незгоди з умовами цього договору відмовити Замовнику в наданні послуг.

5.2.3. Вимагати від Замовника повної оплати Замовлення. При неотриманні від Замовника оплати в строк, встановлений в Правилах проживання і оплати, анулювати Замовлення.

5.2.4. Залучати третіх осіб для виконання послуг по Бронюванню з метою цього Договору.

5.2.5. Розірвати договір в односторонньому позасудовому порядку, якщо Замовник надав Виконавцю недостовірні дані, а також завідомо неправдиві і / або неправомірно використанні Замовником дані банківських карт.

5.2.6. Виробляти у виняткових випадках заміну апартаментів, підтверджених раніше, на аналогічні з розміщенням в апартаментах тій же категорії, або більш високої категорії без додаткової оплати.


5.3. Обов'язки Замовника

5.3.1. Не приступати до оформлення Бронювання, попередньо не ознайомившись з цим договором і Правилами проживання і оплати. Якщо Замовник приступив до оформлення та оплати Бронювання, то Виконавець вважає, що Замовник повністю ознайомлений і згоден з умовами цього договору та Правилами проживання і оплати.

5.3.2. Самостійно ознайомитися з інформацією на сайті Виконавця про Апартаменти і урахування вартості проживання в них.

5.3.3. При оформленні Бронювання вказувати актуальну контактну інформацію, необхідну Виконавцю для оперативного зв'язку з Замовником.

5.3.4. Надати всі необхідні для оформлення Бронювання актуальні дані про особ які заїжджають в Апартаменти.

5.3.5. Своєчасно оплатити в повному обсязі вартість Замовлення будь-яким із запропонованих способів оплати, описаних на сайті, в терміни і на умовах, зазначених Виконавцем в Правилах проживання і оплати.

5.3.6. У разі відмови від Замовлення або від частини послуг в замовленні, а також для зміни замовлених послуг негайно повідомити про це Виконавця в порядку, встановленому в Правилах проживання і оплати.

5.3.7. Якщо інше не передбачено цим договором і не випливає із суті зобов'язань або вимоги закону, договірні права та обов'язки Замовника поширюються також на осіб, на користь яких укладено цей договір.


5.4. Обов'язки Виконавця

5.4.1. Надати Замовнику необхідну інформацію про Апартаменти і послуги на сайті, а також про правила проживання і оплати Замовлення.

5.4.2. Прийняти оплату Замовлення від Замовника (в тому числі через третіх осіб) після успішного Бронювання послуг і належного оформлення Замовлення.


6. Акцепт оферти і укладення договору

6.1. Замовник проводить акцепт оферти шляхом виконання наступних дій:

  • бронювання апартаментів
  • оплата замовлення

Після виконання будь-якого із зазначених дій Замовником, договір вважається укладеним.


7. Порядок розрахунків

7.1. Вартість послуг визначається в бронюванні, сформованому Замовником відповідно до обраного набору послуг.

7.2. Вартість послуг встановлюється в гривнях і вказується на сайті. Вартість послуг може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

7.3. Всі розрахунки за договором здійснюються в гривнях.

7.4. Оплата Замовлення проводиться відповідно до Правил проживання та оплати в розмірі 100 (Сто)% від суми Замовлення в строк і на умовах, встановлених в Правилах проживання і оплати.


8. Скасування, зміна Замовлення і повернення грошових коштів Замовнику

8.1. До оплати Замовник може в будь-який момент відмовитися від Бронювання або внести зміни в Замовлення в порядку, встановленому Правилами проживання і оплати.

8.2. Повернення грошових коштів Замовнику в разі скасування Замовлення або незаїзду в Апартаменти, проводиться в порядку і на умовах, передбачених Правилами проживання і оплати.


9. Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1. За невиконання та неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника, з причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю з боку Виконавця, порушення роботи ліній зв'язку, несправносі обладнання і обставин непереборної сили.

9.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником у разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виник внаслідок порушень умов цього договору Замовником.

9.4. Замовник представляє інтереси всіх осіб, зазначених у замовленні, і персонально несе відповідальність перед Виконавцем за правильність даних про них, за виконання особами всіх зобов'язань.

9.5. Замовник несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед Виконавцем з заподіянням як матеріального збитку, так і збитку його ділової репутації. Будь-яке невірне або шахрайське Бронювання або перепродаж Замовлення, забороняється.

9.6. Виконавець несе відповідальність за матеріальний збиток, заподіяний Замовнику в зв'язку з ненаданням Замовнику з вини Виконавця послуг в обсязі, обумовленому в замовленні, в порядку, встановленому чинним законодавством України, за винятком випадків, коли порушення прав Замовника сталося внаслідок дій непереборної сили.

9.7. Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виникли через недостовірність, недостатність або несвоєчасність відомостей і документів, наданих Замовником, а також виникли внаслідок інших порушень умов договору та / або Правил проживання і оплати з боку Замовника.

9.8. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником у разі запізнення Замовника до терміну заселення в Апартаменти або дострокового виїзду.

9.9. Виконавець публікує на сайтах інформацію про апартаменти і послуги і несе відповідальність за її актуальність і достовірність.

9.10. У разі виникнення претензій по послугах в період перебування в апартаментах, Замовник повинен звернутися до представника Виконавця для усунення недоліків надання послуг. Сторони будуть докладати всіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів з урахуванням умов цього договору.

9.11. З усіх інших питань, не передбачених у цьому договорі, сторони керуються чинним законодавством України. Всі можливі суперечки, що випливають з положень цього договору, будуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства України.


10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин.

10.2. До обставин непереборної сили, відносяться, але ними не обмежуються: стихійні лиха, військові дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі або регіоні, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та / або виведення з ладу програмного та / або апаратного комплексу кожної зі сторін.


11. Зміна і розірвання договору

11.1. Цей договір вважається укладеним з моменту акцепту Замовником даної оферти і діє до виконання сторонами всіх своїх зобов'язань за договором.

11.2. Виконавець має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання цього договору.

11.3. Виконавець має право змінювати умови цього договору та Правил проживання і оплати без попереднього повідомлення Замовника. Знаючи про можливості таких змін, Замовник згоден з тим, що вони будуть проводитися. Якщо Замовник продовжує користуватися послугами Виконавця після таких змін, це означає його згоду з ними.


12. Реквізити Виконавця

12.1. ФОП СТЕЛЬМАХ МАЛЬВІНА АНДРІЇВНА,
код за ЄДРПОУ 3359108401, тел.: 099-970-95-40,
П/р 26002052189372, Банк ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м.Харків, МФО 351533,
61051, м. Харків, вул.Цілиноградська, буд. 54, кв. 239,
Платник єдиного податку 3-ї гр. Неплатник ПДВ.